Resultaten

Bent u nu benieuwd hoe het met onze opbrengsten zit? Al zes jaar presenteren wij met trots de onze opbrengsten, uitstroomniveaus en resultaten.

Wat laten wij u hier zien?

  1. CITO Eindtoets Groep 8
  2. Uitstroom naar het voortgezet onderwijs
  3. Veiligheid

Al met al heel veel gegevens. We laten ze graag zien. Omdat het zo goed gaat. En dat is net als lekker eten: je krijgt er nooit genoeg van! En waar het niet goed gaat, zetten we met plezier onze tanden erin.

Centrale Eindtoets groep 8

De resultaten van De Meeuwenberg liggen gewoonlijk op het landelijk gemiddelde of hoger. Door de jaren heen scoren de leerlingen van groep 8 gemiddeld op MAVO/HAVO niveau. Gelet op de huidige scores in de jongere groepen zal deze trend zich voortzetten. De citotoets van 2020 is door de coronacrisis niet doorgegaan. Deze score ontbreekt in het totaaloverzicht.

Schooljaar: Landelijk: De Meeuwenberg: Indicatie brugklastype*:
2015 534,9 536,4 MAVO/HAVO
2016 534,5 535,5 MAVO/HAVO
2017 535,1 534,4 MAVO/HAVO
2018 534,9 536,3 MAVO/HAVO
2019

2020

534,9

535,2

MAVO/HAVO

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

Wat betreft onze uitstroom gegevens van groep 8 naar het voortgezet onderwijs: die melden we jaarlijks anoniem aan alle ouders in onze nieuwsbrief van juli.
De Meeuwenberg biedt al jaren een goede voorbereiding op alle mogelijke vormen van voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Hieronder de doorstroom naar het voortgezet onderwijs van groep 8 in juli 2020:

Uitstroom PO naar VO schooljaar 2019-2020.
Aantal lln. Niveau %
1
1
2
3
4
1
2
1
0
VWO
HAVO/VWO
HAVO
MAVO/HAVO
MAVO
KADER-MAVO
KADER
BASIS-KADER
BASIS
7%
7%
13%
20%
26%
7%
13%
7%
0%

Vragenlijsten veiligheid

Veiligheid en welbevinden staan bij de Meeuwenberg hoog in het vaandel. Om die reden nemen wij vanaf het schooljaar 2019-2020 jaarlijks een vragenlijst af bij kinderen en ouders om het gevoel van veiligheid en welbevinden te meten. Graag delen wij de uitslagen met u!

Schooljaar 2019-2020

‘CBS De Meeuwenberg scoort als school een 3,52 op een schaal van 4. Daarmee scoort de school goed. De respons op de vragenlijst was 100%: 83 van de 83 leerlingen uit groep 5 t/m 8 hebben de vragenlijst ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.
Voor zowel veiligheid- als plezier geven de kinderen de school een 8,5. Een gouden regel luidt: éérst de relatie, dan de les. De Meeuwenberg is een warm nest voor de kinderen. Leerkrachten zetten in op een goede relatie met de kinderen en proberen binnen hun mogelijkheden ervoor te zorgen dat kinderen zich veilig en ‘oké’ voelen. Het team streeft ernaar dat de kinderen na hun
afscheid op de basisschool met een warm en goed gevoel terugkijken op hun periode bij De Meeuwenberg. Wij zijn goed op weg om aan deze missie waar te maken.’