De Meeuwenberg is een open christelijke basisschool, waar kinderen van alle levensovertuigingen welkom zijn. Dagelijks werken wij met veel plezier aan onze missie: ‘sfeer en kwaliteit’.

Sfeer

Vertrouwen
Bij De Meeuwenberg werken we samen op basis van vertrouwen. Wij hebben een open schoolcultuur waarin vriendelijkheid, warmte en respect zichtbaar zijn. Het team, kinderen en ouders werken ‘schouder aan schouder’ aan een prettig schoolklimaat.

Respect
Respectvol omgaan met elkaar en met onze omgeving staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom hanteren wij schoolbreed kindvriendelijke en eenduidige afspraken die structuur bieden en gericht zijn op elkaars welbevinden.

Veiligheid
Wij hechten waarde aan tijd en aandacht voor elkaar. Wij willen de ander ‘zien’ en jezelf kunnen zijn. We volgen en monitoren met regelmaat de veiligheid en het welbevinden van kinderen, team en ouders en handelen naar de uitkomsten.

Mindmap - Missie en visie

(Klik op afbeelding voor volledige versie van bovenstaande mindmap)

Kwaliteit

Opbrengstgericht werken
Het team en de kinderen werken hard om de door ons opgestelde schoolnormen te behalen. Wij zijn erop gericht om vanuit handelingsgericht werken onze onderwijskwaliteit te verbeteren. De ondersteuning is gericht op zowel interne (leerkrachten, kinderen, ib’er, directie en ouders) als externe (o.a. PassendWijs) samenwerking.

Ontwikkeling
Wij zijn een school in beweging! Groei en ontwikkeling is integraal zichtbaar in onze school. Dus zowel bij de kinderen, team en de directie. Wij blijven graag op de hoogte van onderwijskundige ontwikkelingen en waar wenselijk passen wij ze toe in ons aanbod. Ook geven wij de ruimte aan de talenten en kwaliteiten binnen ons team.

Differentiatie
De onderwijsbehoeften van de kinderen staan centraal. We sluiten met ons onderwijsaanbod aan bij deze behoeften en hebben oog voor de talenten van onze kinderen. Daarnaast passen wij het onderwijsaanbod, aanpak en begeleiding aan voor kinderen bij wie het leren niet ‘vanzelf’ gaat. Naast de basisvakken rekenen, taal en spelling hebben we ook aandacht voor vakgebieden zoals techniek, drama en muziek.

Het verhaal bij het logo

De twee bogen zijn een grafische metafoor voor kinderen die samen spelen. Daarnaast beelden ze een minimalistische weergave van de stuw uit. Ook kun je in de bogen de letter M zien, wat uiteraard staat voor De Meeuwenberg. De diverse kleuren in de bogen beelden de verschillen tussen alle kinderen uit. Ieder kind is uniek!

De Meeuwenberg staat voor sfeer en kwaliteit. Het kleurrijke geheel staat voor sfeer, warmte en een plek voor iedereen. De gekleurde vogels staan voor kwaliteit. Wij willen, met kwalitatief goed onderwijs, een belangrijke bijdrage leveren aan het opgroeien van de kinderen. Bij ons mag men zich vrij voelen, zichzelf zijn en is er voor iedereen plek om zich te ontwikkelen.