Missie & Visie - Meeuwenberg 2023-2027

Onze visie is uitgewerkt aan de hand van twee pijlers: ‘Elke leerling schittert’ & ‘Verbindend en Boeiend’.

Elke leerling schittert!

Wij zorgen voor een positieve en ondersteunende omgeving waarin kinderen zich welkom en gewaardeerd voelen. We vinden elke kind uniek en houden rekening met verschillende behoeften en leermethoden. We passen ons onderwijsaanbod aan om ervoor te zorgen dat iedereen kan deelnemen en zijn of haar eigen talenten kan ontwikkelen.

Verbindend en boeiend

Het onderwijsaanbod bij De Meeuwenberg is veelzijdig en eigentijds, met als doel kwalitatief hoogwaardig en boeiend onderwijs te bieden. We scheppen ruimte voor verbinding met de wereld om de kinderen heen, stimuleren actieve betrokkenheid van ouders/verzorgers en bevorderen samenwerking in de hele school. Gezamenlijk vieren en genieten we van ons onderwijs en van wat daarbij komt kijken!