Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/meeuwenberg.net/httpdocs/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Het team

Veel belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen “voor de klas”; de leerkrachten. Aan deze professionals heeft u uw kind(eren) toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat er goed lesgegeven wordt en dat de onderwijstijd met inzet van chromebooks en lesboeken effectief wordt gebruikt. Het spreekt vanzelf dat leerkrachten hierbij nauw samenwerken. Het team besteedt veel tijd aan overleg in het belang van de kinderen.

De vragen die aan ons onderwijs gesteld worden veranderen voortdurend. Om goed op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, gaan teamleden naar studiedagen of volgen na- of bijscholingscursussen. De komende jaren blijft het team werken aan haar eigen leerkrachtvaardigheden. Eenvoudig gezegd: we geven graag goed les.
De kwaliteit van een school, dus ook onze school, hangt af van de mensen die er werken en van de manier waarop zij dat doen. Hierbij is juist de sfeer zo belangrijk. Wij werken graag in harmonie met elkaar, met ouders en met de kinderen. Leren met plezier.

Het team van de Meeuwenberg bestaat in het schooljaar 2020-2021 uit: 20 leerkrachten, een vakleerkracht gym, 2 onderwijsassistentes, 2 onderwijsassistentes in opleiding, 2 conciërges en een schoolleider. Drie leerkrachten bekleden naast hun lesgevende taak een specifieke functie als IB-er of als bouwcoördinator.

Het managementteam, bestaat uit de schoolleider en twee bouwcoördinatoren. Onze IB-er adviseert het managementteam en draagt mede de verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg in de meest brede zin van het woord.

Groepsindeling

Elk jaar stellen we de indeling van de groepen vast. Deze indeling is afhankelijk van de grootte van de personele formatie. Deze formatie wordt door het ministerie toegekend op basis van het aantal leerlingen op de teldatum in het nieuwe schooljaar. Op 1 oktober 2020 hebben wij 225 leerlingen op onze school. Op grond hiervan kunnen wij 9 groepen formeren (gemiddeld 25 leerlingen per groep).

maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
Groep 1/2AFraukjeFraukjeFraukje
Bernice
BerniceBernice
Groep 1/2BYvonneYvonneHuguetteHuguetteYvonne
Groep 1/2CLauraLauraLauraAliejanAliejan
Groep 3PetraPetraPetraPetraHuguette
Groep 4ElineElineChantalChantalChantal
Groep 5SuzeSuzeCarlaMoniqueMonique
Groep 6MarlousMarlousMarlousRianneRianne
Groep 7AliAliAliMarriëlleMarriëlle
Groep 8JannekeJannekeJanneke
Alice
Afra
Alice/AfraAlice/Afra

Vanuit de ‘werkdrukgelden’ vervangt juf Chantal elke dinsdag een groep. Op deze manier willen we onze leerkrachten extra faciliteren in het uitvoeren van de klasgebonden taken. Het zou dus kunnen dat op dinsdag niet de vaste leerkracht voor de groep staat, maar juf Chantal.
Juf Rita en juf Desi zijn onze onderwijsassistenten. Zij assisteren in de groepen of begeleiden kinderen buiten de groep.

Juf Saskia en juf Lynn doen de opleiding ‘onderwijsassistent’ en zijn wekelijks aanwezig i.v.m. hun stage.

Komend schooljaar krijgen de kinderen verder regelmatig muziekonderwijs van een vakdocent muziek. Wetenschappelijk onderzoek toont keer op keer aan dat muziek bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen. Het bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. Om die reden doen wij graag mee met het project ‘Meer muziek in de klas’.

 

Aanwezigheid managementteam
Het managementteam (het MT) van De Meeuwenberg houdt zich bezig met het onderwijsmanagement en onderwijsbeleid, personeelsmanagement en personeelsbeleid, beheer en onderhoud en financiën.
Het MT stelt in overleg met het team, het bestuur en de MR het schoolbeleid vast en ziet erop toe dat dit volgens de visie/missie van de school wordt uitgevoerd.
In onderstaand schema ziet u wie wanneer aanwezig is. Groen gekleurd is aanwezig 1x per twee weken.

Juf ElineJuf MoniqueJuf CarlaMeester Krijn
MaandagochtendGroep 4-AanwezigAanwezig
MaandagmiddagGroep 4-AanwezigAanwezig
DinsdagochtendGroep 4---
DinsdagmiddagGroep 4--Aanwezig
WoensdagAanwezigAanwezigGroep 5Aanwezig
Donderdagochtend-Groep 5AanwezigAanwezig
Donderdagmiddag-Groep 5AanwezigAanwezig
Vrijdagochtend-Groep 5-Aanwezig
Vrijdagmiddag-Groep 5--