We willen een omgeving te creëren waarin nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd en leerlingen worden gestimuleerd om actief betrokken te zijn bij hun eigen leerproces. Om dit te bereiken, werken wij met een aanpak waarin thema’s centraal staan en waarbij we diverse vakgebieden integreren: Code-D.

We geloven sterk in het belang van verbinding: het leggen van verbanden tussen verschillende kennisgebieden en het betrekken van de echte wereld bij het leerproces. Daarnaast zoeken we met schoolbrede thema’s ook de verbinding tussen de leerlingen onderling. Een ander aspect van onze visie is het benutten van de zintuigen. We willen dat leren niet alleen een cognitief proces is, maar ook een ervaring die de zintuigen prikkelt. Door middel van tastbare materialen, experimenten, excursies en gastlessen streven we ernaar om het leren levendig en boeiend te maken. Ontwerpend en onderzoekend leren spelen eveneens een belangrijke rol in onze aanpak.

We willen dat leerlingen actieve deelnemers worden in hun eigen leerproces, waarbij ze hun creativiteit en probleemoplossende vaardigheden ontwikkelen. De door hen opgedane kennis wordt op verschillende manier gepresenteerd in de groep en tentoongesteld voor ouders, verzorgers en andere geïnteresseerden.
Ten slotte, maar zeker niet het minst belangrijk, willen we een gevoel van enthousiasme en betrokkenheid creëren bij leerlingen, leerkrachten en ouders. Door een positieve en rijke leeromgeving te creëren, hopen we dat alle betrokkenen gemotiveerd zijn om samen te werken en te groeien.

Wat betekent dit voor onze leerlingen?
Leerlingen werken samen in kleine groepjes of zelfs groepsdoorbrekend. Ze ervaren inspirerende themaopeningen en -sluitingen en maken passende excursies mee. Gastsprekers en concreet materiaal worden ingezet om de ‘wereld’ naar binnen te halen. Leerlingen ontwerpen en onderzoeken binnen het thema, waardoor ze hun kennis en vaardigheden stapsgewijs vergroten.

De ouderacademie

Dit jaar introduceren we de “Ouderacademie” om ouders en verzorgers bij ons wereldoriënatieonderwijs te betrekken. Ouders ontvangen voorafgaand aan een thema een overzicht en planning van de lesinhoud, waarbij zij mogelijk kunnen bijdragen met hun beroep, bedrijf, hobby of interesse. Gastlessen, tentoonstellingen en excursies zijn welkom. We staan open voor andere ideeën en verwelkomen ook bijdragen van bijvoorbeeld grootouders en andere familieleden.