De Oudercommissie (op De Meeuwenberg genaamd ‘De OC’) wil een bijdrage leveren aan een optimale relatie tussen de ouders en het team in het belang van het onderwijs. Daarnaast verlenen zij medewerking en ondersteuning aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. De OC is betrokken bij de organisatie en uitvoering van tal van binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals:

  • schoolreisjes, kampen en excursies
  • startavond
  • viering van Sinterklaas, Kerst en Pasen
  • koningsspelen
  • afscheid groep 8

Eén keer per schooljaar houdt de OC een huishoudelijke vergadering waarbij iedereen welkom is. Daarnaast houdt de secretaris van de OC de statuten bij. Deze statuten zijn in te zien. In deze statuten staan o.a. de taken en werkzaamheden van de OC beschreven. U kunt ze lenen bij de secretaris.

Samenstelling OC schooljaar 2022-2023

Leonie CortonCindy HooyerMarcia Smit
Linda Thiele (secretaris)Trang BúiRomy Janssen (voorzitter)
Reggy Arnoldussen (penningmeester)Lisanne BroensStéphanie Cesar