Aandacht voor verschillen

  • Ieder kind is waardevol en kan, binnen de mogelijkheden van ons onderwijssysteem, op zijn of haar eigen niveau en tempo deelnemen aan de lessen en de verwerking in de klas. We passen onze instructies aan op verschillende niveaus en zorgen ervoor dat de verwerking van de lessen aansluit bij de behoeften van het kind. Dit realiseren we onder andere door de leerstof te ‘compacten’ en/of te verrijken.
  • In onze Klimklas bieden we extra begeleiding, ondersteuning en oefening aan kinderen die specifieke leerbehoeften hebben.
  • Binnen het team hebben we veel specialisatie en kennis, zoals bijvoorbeeld op het gebied van ‘begaafdheid’, ‘rekenen’, ’taal’ en het ‘jonge kind’. Deze collega’s nemen het voortouw in onderwijsontwikkelingen en staan klaar om collega’s te ondersteunen bij specifieke vragen.
  • We creëren met behulp van onze onderwijsassistenten en vrijwilligers ‘extra handen in de klas’!
  • Bij specifieke zorgvragen werken we nauw samen met ons samenwerkingsverband PassendWijs, maar ook met andere zorgpartners zoals bijvoorbeeld de logopedist en de fysiotherapeut.
Meeuwenberg - Aandacht voor verschillen
Meeuwenberg - Aandacht voor verschillen

Focus op groei

  • In de onderbouw gebruiken wij de ‘leerlijnen van Parnassys’ om de ontwikkeling van de kinderen te monitoren. In de midden- en bovenbouw volgen wij de groei van onze leerlingen met behulp van methodetoetsen (korte termijn) en het leerlingvolgsysteem ‘Leerling in Beeld’ (lange termijn). Daarnaast volgen we de ontwikkeling van de kinderen door middel van observaties en regelmatige gesprekken met leerlingen, ouders en collega’s.
  • Wij presenteren de ontwikkeling van onze leerlingen op een positieve wijze middels kindvriendelijke rapporten.
  • Wij hebben de onderwijsbehoeften van elk kind in kaart gebracht en handelen, in overleg met ouders en in sommige situaties ook met kinderen, op basis van deze informatie.