Vertrouwen

  • We werken op basis van vertrouwen aan een positieve schoolcultuur, in nauwe samenwerking met ouders, kinderen en het team.
  • We geven kinderen het vertrouwen om verantwoordelijkheid te dragen. Dat doen ze bijvoorbeeld in de rol als brigadier, pleincoach en tijdens maatjeslezen.
  • Om een open communicatie tussen school en thuis te bevorderen, maken we gebruik van het communicatieplatform ‘Parro’. Hier delen we foto’s en video’s van de dagelijkse gang van zaken in de klas en op school. Daarnaast plannen we spreekweken en hanteren we een ‘open deur’ beleid. Dit betekent dat iedereen welkom is met vragen of opmerkingen!

Veiligheid

  • Veiligheid en een positieve sfeer zijn onlosmakelijk verbonden met schoolplezier. Daarom werken we actief aan veilige en sterke groepsstructuren. Dat doen we onder andere met onze methode Kwink. Maar ook tijdens de Gouden Weken, de Zilveren Weken en de Week tegen Pesten. Bovendien brengen we tweemaal per jaar de groepsdynamiek in kaart met een sociogram. Dit verschaft ons inzicht en biedt handvatten om het groepsproces positief te beïnvloeden.

  • We hanteren eenduidige schoolregels die positief gedrag stimuleren.
  • We monitoren regelmatig het welbevinden en de veiligheidsbeleving van onze leerlingen en handelen naar de uitkomsten.
  • In ons team spelen onder andere de gedragsspecialist en de anti-pestcoördinator een belangrijke rol in het onderhouden en versterken van de ‘veiligheid’.
  • Burgerschap heeft een belangrijke plek in ons onderwijsaanbod en de manier waarop we samenleven. Dit is verweven in diverse activiteiten en een betekenisvol aanbod vanuit onze methodes Trefwoord en Code-D.

Meeuwenberg - Vertrouwen & Veiligheid