Samen

  • We organiseren regelmatig schoolbrede activiteiten, zoals bijvoorbeeld het voorjaarsfestival, de Kinderboekenweek en de Boerenkoolmaaltijd. Daarnaast is de startavond een belangrijke activiteit. Tijdens deze avond leggen we een verbinding tussen ouders en school, en tussen ouders onderling. Samen luiden we dan feestelijk het nieuwe schooljaar in.
  • Ouderbetrokkenheid bij De Meeuwenberg komt tot uiting in een bijdrage aan het schoolleven van de kinderen en betrokkenheid bij hun ontwikkeling. Zowel de school als de ouders dienen hetzelfde belang, waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.
  • Bij De Meeuwenberg vieren we samen mooie en bijzondere momenten. Denk hierbij aan vieringen zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen, maar ook aan gezamenlijke thema-openingen en feestelijke gebeurtenissen zoals het inluiden van de zomervakantie of het gezamenlijk toosten op het nieuwe jaar.
  • Met excursies en andere educatieve uitstapjes, de schoolkampen in groep 6, 7 en 8, en de jaarlijkse schoolreisjes in groep 1 t/m 5 creëren we onvergetelijke en leerzame momenten.
  • Wij werken graag samen met partners in onze omgeving die samen met ons het onderwijs kunnen verrijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bibliotheek en bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan ons onderwijs in de vorm van excursies en/of gastlessen.
  • Het team werkt op basis van betrokkenheid en professionaliteit, wat resulteert in een krachtige en positieve werkomgeving; een Klassewerkplek!
Meeuwenberg - Samen & Veelzijdig
Meeuwenberg - Samen & Veelzijdig

Veelzijdig

  • In ons lesaanbod maken we gebruik van bewegend leren om kinderen actief bij de lessen te betrekken en ruimte te geven aan hun natuurlijke behoefte om te bewegen. Deze aanpak wordt toegepast bij instructies, maar ook tijdens activiteiten zoals rekenen-, spelling- en motoriekcircuits.
  • Naast de basisvakken verrijken we ons onderwijsaanbod met activiteiten zoals schoolzwemmen in groep 2 en het programma “Meer Muziek in de Klas”. Ook maken we gebruik van vakdocenten voor bewegingsonderwijs en muziek.
  • We bieden onze leerlingen tal van uitdagende speelmogelijkheden op het plein, met ondersteuning van de Sportbox. Bovendien hebben we een prachtige speel- en leerlocatie vlakbij de school: Het Meeuwenveldje.
  • We bezoeken met regelmaat lokaal en nationaal cultureel erfgoed, passend bij het dan actuele thema! Ook werken we samen met natuur- en milieueducatie (NME) en maken gebruik van hun aanbod om de thema’s te verrijken.