Parro is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school kunnen in deze omgeving. Alle rechten van tekst en beeld liggen bij de organisatie. In de beveiligde omgeving van Parro gaan wij zorgvuldig met deze informatie om. Wij verwachten van ouders en verzorgers dat de informatie binnen de afgesloten omgeving van Parro blijft en deze niet door u gedeeld wordt op andere sociale media.

Aan het begin van het schooljaar starten de leerkrachten een ‘oudergesprek’ op in Parro. Wij vragen u om te communiceren in dit bericht. Beide collega’s en ouders zijn dan op de hoogte van het bericht.

Wanneer u de leerkracht een bericht stuurt via Parro, dan mag u ervan uitgaan dat u een reactie ontvangt. We vragen u er rekening mee te houden dat deze reactie niet direct op uw bericht volgt. Wij werken met parttimers die op hun vrije dagen geen berichten lezen en/of beantwoorden. Het weekend is voor de leerkrachten vrije tijd, ook dan kunt u geen reactie verwachten.

Ook het dringende verzoek aan u om alleen in uitzonderlijke of praktische gevallen de leerkrachten een bericht te sturen. Voor inhoudelijke zaken maken wij graag een afspraak. Op deze wijze kunnen de leerkrachten de ‘berichtenstroom’ overzien. De chat met leerkracht is laagdrempelig. De valkuil van deze chatfunctie is een nodeloze stroom aan berichten.
Wanneer het om een situatie gaat waarbij een directe reactie van de leerkracht of directie nodig is, dan willen we u vragen om telefonisch contact op te nemen.

Ouderportaal

In het ouderportaal kunt u de personalia van uw kinderen inzien en/of wijzigen. Alle ouders hebben inloggegevens van het ouderportaal. Mocht u onverhoopt uw inloggegevens kwijt zijn en/of als nieuwe ouder nog geen inloggevens hebben ontvangen, neem dan contact op met de directie.