Eigentijds

  • Voor de basisvakken rekenen, lezen, taal en spelling maken we gebruik van moderne lesmethoden. We beschikken over goede ICT-middelen die we ter ondersteuning van deze vakken inzetten.
  • We werken thematisch aan de zaakvakken. Burgerschap en studievaardigheden integreren we in deze thema’s.
  • Tijdens de thema’s maken we gebruik van de didactiek van onderzoekend- en ontwerpend leren. Met de inzet van deze didactiek leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces en vergaren zij, met onze begeleiding, zelf kennis en vaardigheden. De kinderen leren vanuit nieuwsgierigheid en betrokkenheid!
  • Onder andere via onze ‘ouderacademie’ betrekken we ouders en partners van onze school bij het onderwijs.
Meeuwenberg - Eigentijds & Hoogwaardig Onderwijs
Meeuwenberg - Eigentijds & Hoogwaardig Onderwijs

Hoogwaardig onderwijs

  • We bieden een gevarieerd onderwijsaanbod en werken doelgericht, met hoge verwachtingen, aan de ontwikkeling van onze leerlingen, het team en de school.
  • We werken met ambitieuze schoolnormen op zowel fundamenteel als streefniveau.
  • We stellen eisen aan onze lesmethoden en onderwijsstrategieën; deze moeten eigentijds en ‘evidence-based’ zijn en aansluiten bij onze visie.
  • We waarborgen de kwaliteit van ons onderwijs door middel van de 4D-cyclus. In deze benadering analyseren we gegevens, ontwikkelen we plannen, voeren we deze uit en evalueren we opnieuw de gegevens. Op deze manier werken we cyclisch aan het verbeteren van onze onderwijskwaliteit.
  • Gemaakte afspraken, zowel praktisch als inhoudelijk, leggen we vast in kwaliteitskaarten.