De Meeuwenberg is een open christelijke school in het dorp Driel. De openheid houdt in dat wij leven en werken vanuit onze algemeen christelijke tradities en die niet als keurslijf voorleggen aan onze leerlingen, teamleden en ouders.

We zijn duidelijk herkenbaar als christelijke school en houden ook rekening met onze positie in het dorp. De inwoners van Driel kenmerken zich door een diversiteit aan vrolijke, positieve en optimistische levensvisies die ook doorwerken in de protestantse en katholieke tradities. We merken dit ook doordat protestants-christelijke ouders, katholieke ouders en ouders zonder religieuze voorkeur zich bij ons thuis voelen, met veel plezier samenwerken en zich graag voor onze school inzetten.