Praktische informatie 2021-2022

Contactgegevens:
cb De Meeuwenberg
Rijnstraat 2,
6665 CL Driel
026 4742915
directie@meeuwenberg.net
www.meeuwenberg.net

Schooltijden 2021-2022

Groep 1 t/m 4maandag/dinsdag/donderdag8.30 – 14.30 uur
woensdag8.30 – 12.15 uur
vrijdag8.30 – 12.00 uur
Groep 5 t/m 8maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag8.30 – 14.30 uur
woensdag8.30 – 12.15 uur

Brengen en ophalen van kinderen
Alle kinderen gaan vanaf 8.20 uur direct naar binnen. Er wordt dus voor schooltijd niet gespeeld op het plein. Kinderen worden bij de deur van de klas ontvangen door de leerkracht. De lessen starten om 08.30 uur.

  • De kinderen van groep 3 t/m 8 betreden zelfstandig het voorplein en gaan zelfstandig naar binnen. Ouders blijven op de parkeerplaats voor ‘Ons Gebouw’ en nemen daar afscheid van hun kind(eren). De kinderen van groep 3 t/m 8 steken dus zelf over.
  • De kinderen van groep 1-2 worden door hun ouders naar de buitendeur van de klas gebracht. Buiten wordt er afscheid genomen en de kinderen gaan zelfstandig naar binnen. De ouders verlaten zo snel mogelijk het plein.
  • Voor ouders die het binnenplein betreden geldt de inmiddels bekende looproute.

Ingangen per groep

Groep 1-2a: ingang bij de directiekamer
Groep 1-2b: ingang bij de klas
Groep 1-2c: ingang bij de klas
Groep 3: hoofdingang
Groep 3/4: hoofdingang
Groep 4: ingang bij de klas
Groep 5: ingang binnenplein
Groep 6: ingang bij groep 1-2b
Groep 7: ingang bij de klas
Groep 8: ingang binnenplein

 

Schoolzwemmen

Het schoolzwemmen geldt voor de groepen 2 en 3.
Zwemlocatie: Drie-Essen in Zetten.
Vrijdag:
– Groep 2 vertrekt van school om 9.30 uur; terug op school om 11.15 uur.
– Groep 3 vertrekt van school om 10.15 uur; terug op school om 12.00 uur.

Gymrooster 2021-2022

Juf Geke is onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. Zij geeft dit schooljaar zowel op maandag als ook op vrijdag les aan de groepen 3 t/m 8. Één keer in de maand verzorgt zij ook de gymlessen op woensdag voor de groepen 1-2. De gymlessen worden verzorgd in de sporthal van “De Oldenburg”. De gymlessen zijn als volgt ingedeeld:

GroepDagTijd
1-2 AWoensdag09.15 – 10.00
1-2 BWoensdag10.00 – 10.45
1-2 CWoensdag08.30 – 09.15
3Maandag13.45 – 14.30
3-4*Maandag13.00 – 13.45
4*Maandag
Vrijdag
12.15 – 13.00
08.30 – 09.15
5Maandag
Vrijdag
09.15 – 10.00
10.00 – 10.45
6Maandag
Vrijdag
10.00 – 10.45
10.45 – 11.30
7Maandag
Vrijdag
10.45 – 11.30
13.45 – 14.30
8Maandag
Vrijdag
08.30 – 09.15
13.00 – 13.45

* Groep 3 heeft één gymles in de zaal. Op vrijdag gaat groep 3 schoolzwemmen. Zo komen de kinderen toch aan hun twee lesuren bewegingsonderwijs per week.

Vakantierooster en studiedagen 2021-2022

Zomervakantie 2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e paasdag (maandag)
Koningsdag (woensdag)
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag (maandag)
Zomervakantie 2022
19-07-2021 t/m 27-08-2021
25-10-2021 t/m 29-10-2021
25-12-2021 t/m 07-01-2022
28-02-2022 t/m 04-03-2022
18-04-2022
27-04-2022
25-04-2022 t/m 06-05-2022
26-05-2022 t/m 27-05-2022
06-06-2022
18-07-2022 t/m 26-08-2022
Studiedag 1 (donderdag)
Studiedag 2 (dinsdag)
Studiedag 3 (woensdag)
Studiedag 4 (maandag)
Studiedag 5 (vrijdag)
30-09-2021
23-11-2021
16-02-2022
09-05-2022
24-06-2022

Afwijkende schooltijden
Soms gelden er afwijkende schooltijden. Op dit moment zijn de volgende afwijkende (school)tijden bekend:

Vrijdag 24 december 2021
Kerstvakantie en boerenkoolmaaltijd:
Schooltijden voor iedereen: 08:30 uur tot 13:00 uur.

Vrijdag 22 april 2022
Koningsspelen:
Na de spelen zijn alle kinderen vrij. Exacte tijd wordt t.z.t. in de nieuwsbrief gecommuniceerd.

Vrijdag 15 juli 2022
Laatste schooldag:
Schooltijden voor iedereen: 08.30 uur tot 12:00 uur.

Zijn er andere wijzigingen dan wordt daar bijtijds melding van gemaakt. De school verzorgt géén opvang ná de bovengenoemde afwijkende schooltijden.

Fietsen
Het liefst houden we zoveel mogelijk vierkante meters speelruimte over op ons plein. Wilt u uw kind zoveel mogelijk achterop uw eigen fiets of anders lopend naar school laten gaan? De kinderen uit groep 7 en 8 parkeren vanaf het schooljaar 2020-2021 hun fiets op het pleintje achter ‘Ons Gebouw’.

Gymkleding verplicht
Onze leerlingen gymmen in zaalsportkleding wat past bij de leeftijd. In de hogere groepen spelen we ook hockey en zaalvoetbal. Daarom graag zaalsportschoenen en in dit geval geen balletschoentjes. A.u.b. geen zwarte zolen: die veroorzaken zwarte strepen op de (dure!) gymvloer. Lange haren graag vast met een strikje of elastiekje, enz. Sieraden mogen niet tijdens de gymles gedragen worden. Met al deze “voorschriften” willen wij kinderleed voorkomen.

Parkeren Kerkplein
Gezien de drukte voor en na schooltijd op het kerkplein, zijn de parkeerplaatsen op het kerkplein uitsluitend bestemd voor gebruikers en gasten van ”Ons Gebouw”, de auto’s van collega’s van De Meeuwenberg en voor de fietsen van de leerlingen van groep 7 en 8. Hierdoor is het voor ouders en verzorgers niet langer mogelijk om hun auto voor of na schooltijd te parkeren op het kerkplein. Dit omwille van de veiligheid van iedereen! Uiteraard is incidenteel, kort parkeren (voor bijvoorbeeld schoolzwemmen, kinderen ophalen/ terugbrengen etc.) onder schooltijd natuurlijk wel mogelijk.

TSO (overblijven)
Wij werken vanaf het schooljaar 2021-2022 met een continurooster. Alle kinderen lunchen op school.

Wij vragen voor de TSO een vrijwillige bijdrage van €35,- per schoolgaand kind. Dat is omgerekend ongeveer 25 cent per (lange) dag, per leerling. Voorheen kostte het overblijven €1,50 per kind, per keer. Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een betaalverzoek vanuit Schoolkassa.

Met deze bijdrage kunnen we drie TSO-ouders per dag inzetten en zo de pauzetijden van de leerkrachten organiseren. Daarnaast springen collega’s met ambulante taken (onderwijsassistenten, directie, ib) bij om de overige pauzetijden te realiseren.

Voor- en naschoolse opvang
De voor- en naschoolse opvang wordt voor de drie basisscholen in Driel, dus ook voor De Meeuwenberg, door kinderopvang SKAR op een externe locatie verzorgd. Voor meer vragen of inschrijving kunt u zich rechtstreeks wenden tot SKAR. Meer informatie vindt u op www.kinderopvangskar.nl

Donderdag fruitdag
Om nu alle “gezonde” koeken, liga’s, evergreens, etc. te gaan verbieden en uitsluitend fruit toe te staan in alle ochtendpauzes gaat ons en velen van u te ver. We laten u daar vrij in. Behalve op donderdag: die dag geldt op De Meeuwenberg als “fruitdag”. Graag op donderdag een stuk fruit of knabbelgroente mee voor de gezonde ochtendpauze-smikkel.

Extra verlof
“Vrij vragen” is aan strikte regels gebonden. Slechts in bijzondere gevallen is het mogelijk één of meer extra vrije dagen voor uw kind(eren) te krijgen. In de Schoolgids wordt dat uitvoeriger beschreven. Extra verlof moet altijd schriftelijk bij de schoolleider aangevraagd worden. Hiervoor is op school een formulier verkrijgbaar. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de regionale leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar heeft in het afgelopen jaar op De Meeuwenberg twee speciale verlofaanvragen en 1 situatie van veelvuldig verzuim beoordeeld. Bij veelvuldig verzuim hoort ook structureel te laat komen.

Schoolkassa
Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlopen zoveel mogelijk betalingen via onze schoolkassa. U kunt de betalingen voldoen via I-DEAL. De betaalverzoeken ontvangt u via de Parro of per mail.

Ouderportaal
In het ouderportaal kunt u de personalia van uw kinderen inzien en/of wijzigen. Alle ouders hebben inloggegevens van het ouderportaal. Mocht u onverhoopt uw inloggegevens kwijt zijn en/of als nieuwe ouder nog geen inloggevens hebben ontvangen, neem dan contact op met de directie.

Parro
Met Parro kunnen ouders en/of verzorgers de avonturen van hun kind bij de Meeuwenberg volgen! Met deze app blijft u op de hoogte van alle leuke en belangrijke schoolzaken. Parro is een veilige en afgesloten omgeving. Met Parro willen wij u nog meer betrekken bij de ontwikkeling van uw kind en de bijhorende schoolse zaken. Daarnaast is deze app allesomvattend en geïntegreerd in ons leerling administratiesysteem Parnassys. In de eerste week van het schooljaar ontvangen alle ouder(s) en/of verzorger(s) instructies om de app te installeren en te gebruiken.

Ziekmeldingen
We stellen het zeer op prijs indien u ons ’s ochtends vóór half negen even een berichtje geeft als uw kind ziek is. Dokters- en tandartsbezoek a.u.b. melden middels een telefoontje of een briefje. Dit geldt ook voor de mededeling dat uw kind bijv. door een blessure niet mee mag doen met de gymles/zwemles. Telefonische meldingen bij voorkeur niet onder lestijd.

Gevonden voorwerpen
In de gang achter groep 8 staat de krat met gevonden kleding, paraplu’s, broodtrommels, etc. Voor het gevonden kleingoed, zoals sleuteltjes en sieraden, staat er een blauw bakje op de kast in de directiekamer.

Mobiele telefoons
Wij raden u aan de kinderen geen mobiele telefoons mee te geven naar school. Vanaf het moment dat de leerlingen het plein op komen, moeten de mobieltjes uitgeschakeld zijn. Gebruik op school (of bij gym, kamp, excursies, etc.) is verboden. Wanneer kinderen hun mobieltje toch gebruiken op school, worden ze ingenomen. Overigens is de school vanwege deze maatregel nooit aansprakelijk bij beschadiging, verlies of diefstal.
Als u een noodoproep naar uw kind(eren) wilt doen kan dat via de schooltelefoon: 026 4742915. De directie en het team zijn bereid om de gewichtige boodschap meteen aan uw kind door te geven.  Ingeval de kinderen een dringende boodschap voor u hebben, mogen zij altijd gratis de schooltelefoon gebruiken.