Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/meeuwenberg.net/httpdocs/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Praktische informatie 2020-2021

Jaarlijkse update van de Schoolgids

Contactgegevens:
CBS De Meeuwenberg
Rijnstraat 2,
6665 CL Driel
026 4742915
directie@meeuwenberg.net
www.meeuwenberg.net

Schooltijden 2020-2021

Groep 1 t/m 4ochtenden8.30 – 12.00 uur
middagen13.15 – 15.00 uurvrijdagmiddag vrij.
woensdag8.30 – 12.15 uur
Groep 5 t/m 8ochtenden8.30 – 12.00 uur
middagen13.00 – 15.00 uur
woensdag8.30 – 12.15 uur

Vijf minuten voor aanvang van de lessen luidt de bel en gaan de leerlingen naar hun lokalen, zodat de lessen daadwerkelijk om half negen kunnen beginnen. De leerlingen van groep 1-2 mogen ’s morgens en ’s middags tien minuten voor de aanvang van de lessen naar binnen. De kinderen van groep 3 mogen tot de herfstvakantie ’s morgens ook 10 minuten eerder naar binnen. Vanaf de herfstvakantie blijven de leerlingen van groep 3, net zoals De leerlingen van de groepen 4 t/m 8, buiten spelen totdat de bel gaat.

In verband met de coronamaatregelen gaan de kinderen zelfstandig naar binnen. Ouders nemen afscheid bij de deur of op het plein.

Schoolzwemmen

Het schoolzwemmen geldt voor de groepen 2 en 3.
Zwemlocatie: Drie-Essen in Zetten.
Vrijdag:
– Groep 2 vertrekt van school om 9.30 uur; terug op school om 11.15 uur.
– Groep 3 vertrekt van school om 10.15 uur; terug op school om 12.00 uur.

Gymrooster 2020-2021

Juf Geke is onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. Zij geeft op maandag les aan de groepen 3 t/m 8. De gymlessen op de andere dagen worden door de leerkrachten zelf verzorgd. De gymlessen worden verzorgd in de sporthal van “De Oldenburg”. De gymlessen zijn als volgt ingedeeld:

GroepDagTijd
1-2 BWoensdag10.00 – 10.45
1-2 CWoensdag08.30 - 09.15
1-2 AWoensdag09.15 – 10.00
3*Maandag13.45 – 14.30
4Maandag
Donderdag
10.00 – 10.45
09.15 – 10.00
5Maandag
Donderdag
13.00 – 13.45
10.00 – 10.45
6Maandag
Woensdag
08.30 – 09.15
11.30 – 12.15
7Maandag
Donderdag
09.15 – 10.00
08.30 – 09.15
8Maandag
Donderdag
10.45 – 11.30
10.45 – 11.30

* Groep 3 heeft 1 gymles in de zaal. Omdat groep 3 ook schoolzwemmen heeft op vrijdag komen de kinderen toch aan hun twee lesuren bewegingsonderwijs per week.

Vakantierooster en studiedagen 2020-2021

Let op! Ons rooster wijkt nogal eens af van de landelijke richtlijnen. Dat komt door het effect van bijv. Carnaval en de Nijmeegse Vierdaagse.

Voor 2020-2021zijn de volgende vakanties en studiedagen gepland:

Zomervakantie 2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e paasdag
Koningsdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
Zomervakantie 2021
13-07-2020 t/m 21-08-2020
19-10-2020 t/m 23-10-2020
21-12-2020 t/m 01-01-2021
15-02-2021 t/m 19-02-2021
05-04-2021
27-04-2021
03-05-2021 t/m 14-05-2021
24-05-2021
19-07-2021 t/m 27-08-2021
Studiedag 1
Studiedag 2
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5
24-09-2020
09-11-2020
03-02-2021
25-05-2021
30-06-2021

Afwijkende schooltijden
Soms gelden er afwijkende schooltijden. Op dit moment zijn de volgende afwijkende (school)tijden bekend:

Vrijdag 18 december 2020
Kerstvakantie en boerenkoolmaaltijd: Schooltijden voor iedereen: 08:30 uur tot 13:00 uur.
Vrijdag 16 juli 2021
Laatste schooldag: Schooltijden voor iedereen: 08.30 uur tot 12:00 uur.

Zijn er andere wijzigingen dan wordt daar bijtijds melding van gemaakt. De school verzorgt géén opvang ná de bovengenoemde afwijkende schooltijden.

Fietsen
Het liefst houden we zoveel mogelijk vierkante meters speelruimte over op ons plein. Wilt u uw kind zoveel mogelijk achterop uw eigen fiets of anders lopend naar school laten gaan? De kinderen uit groep 7 en 8 parkeren vanaf het schooljaar 2020-2021 hun fiets op het pleintje achter ‘Ons Gebouw’.

Gymkleding verplicht
Onze leerlingen gymmen in zaalsportkleding wat past bij de leeftijd. In de hogere groepen spelen we ook hockey en zaalvoetbal. Daarom graag zaalsportschoenen en in dit geval geen balletschoentjes. A.u.b. geen zwarte zolen: die veroorzaken zwarte strepen op de (dure!) gymvloer. Lange haren graag vast met een strikje of elastiekje, enz. Sieraden mogen niet tijdens de gymles gedragen worden. Met al deze “voorschriften” willen wij kinderleed voorkomen.

TSO (overblijven)
Het is op onze school, indien nodig, mogelijk om tussen de middag over te blijven. Het overblijven wordt verzorgd door vaste overblijfouders. De kosten voor het overblijven zijn in het schooljaar 2020-2021 € 2,- per keer, een strippenkaart voor 10 keer kost € 15,-.

(N.B. Een strippenkaart blijft op school tot hij vol is en wordt dan meegegeven naar huis, zodat u weet dat u weer een nieuwe kaart kunt kopen).

Het geld wordt betaald aan de overblijfouders. Naast de gezonde smikkel en drinken voor de ochtendpauze nemen de overblijfkinderen extra drinken en eten mee voor tussen de middag. Bij de eerste nieuwsbrief is er een uitgebreide brief over onze overblijfregeling toegevoegd.

Voor- en naschoolse opvang
De voor- en naschoolse opvang wordt voor de drie basisscholen in Driel, dus ook voor De Meeuwenberg, door kinderopvang SKAR op een externe locatie verzorgd. Voor meer vragen of inschrijving kunt u zich rechtstreeks wenden tot SKAR. Meer informatie vindt u op www.kinderopvangskar.nl

Donderdag fruitdag
Om nu alle “gezonde” koeken, liga’s, evergreens, etc. te gaan verbieden en uitsluitend fruit toe te staan in alle ochtendpauzes gaat ons en velen van u te ver. We laten u daar vrij in. Behalve op donderdag: die dag geldt op De Meeuwenberg als “fruitdag”. Graag op donderdag een stuk fruit of knabbelgroente mee voor de gezonde ochtendpauze-smikkel.

Extra verlof
“Vrij vragen” is aan strikte regels gebonden. Slechts in bijzondere gevallen is het mogelijk één of meer extra vrije dagen voor uw kind(eren) te krijgen. In de Schoolgids wordt dat uitvoeriger beschreven. Extra verlof moet altijd schriftelijk bij de schoolleider aangevraagd worden. Hiervoor is op school een formulier verkrijgbaar. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de regionale leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar heeft in het afgelopen jaar op De Meeuwenberg twee speciale verlofaanvragen en 1 situatie van veelvuldig verzuim beoordeeld. Bij veelvuldig verzuim hoort ook structureel te laat komen.

Schoolkassa
Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlopen zoveel mogelijk betalingen via onze schoolkassa. U kunt de betalingen voldoen via I-DEAL. De betaalverzoeken ontvangt u via de PARRO-app of per mail.

Ouderportaal
In het ouderportaal kunt u de personalia van uw kinderen inzien en/of wijzigen. Alle ouders hebben inloggegevens van het ouderportaal. Mocht u onverhoopt uw inloggegevens kwijt zijn en/of als nieuwe ouder nog geen inloggevens hebben ontvangen, neem dan contact op met de directie.

Parro
Met Parro kunnen ouders en/of verzorgers de avonturen van hun kind bij de Meeuwenberg volgen! Met deze app blijft u op de hoogte van alle leuke en belangrijke schoolzaken. Parro is een veilige en afgesloten omgeving. Met Parro willen wij u nog meer betrekken bij de ontwikkeling van uw kind en de bijhorende schoolse zaken. Daarnaast is deze app allesomvattend en geïntegreerd in ons leerling administratiesysteem Parnassys. In de eerste week van het schooljaar ontvangen alle ouder(s) en/of verzorger(s) instructies om de app te installeren en te gebruiken.

Ziekmeldingen
We stellen het zeer op prijs indien u ons ’s ochtends vóór half negen even een berichtje geeft als uw kind ziek is. Dokters- en tandartsbezoek a.u.b. melden middels een telefoontje of een briefje. Dit geldt ook voor de mededeling dat uw kind bijv. door een blessure niet mee mag doen met de gymles/zwemles. Telefonische meldingen bij voorkeur niet onder lestijd.

Gevonden voorwerpen
In de gang achter groep 8 staat de krat met gevonden kleding, paraplu’s, broodtrommels, etc. Voor het gevonden kleingoed, zoals sleuteltjes en sieraden, staat er een blauw bakje op de kast in de directiekamer.

Mobiele telefoons
Wij raden u aan de kinderen geen mobiele telefoons mee te geven naar school. Vanaf het moment dat de leerlingen het plein op komen, moeten de mobieltjes uitgeschakeld zijn. Gebruik op school (of bij gym, kamp, excursies, etc.) is verboden. Wanneer kinderen hun mobieltje toch gebruiken op school, worden ze ingenomen. Overigens is de school vanwege deze maatregel nooit aansprakelijk bij beschadiging, verlies of diefstal.
Als u een noodoproep naar uw kind(eren) wilt doen kan dat via de schooltelefoon: 026 4742915. De directie en het team zijn bereid om de gewichtige boodschap meteen aan uw kind door te geven.  Ingeval de kinderen een dringende boodschap voor u hebben, mogen zij altijd gratis de schooltelefoon gebruiken.