Oudercommissie

De Oudercommissie (OC) wil een bijdrage leveren aan een optimale relatie tussen de ouders en het team in het belang van het onderwijs.
De OC verleent medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten en vergadert gemiddeld één keer per maand.

De OC is betrokken bij de organisatie en uitvoering van tal van binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals:

  • schoolreisjes en excursies
  • startavond
  • viering van Sinterklaas, Kerst en Pasen
  • sportdag
  • grabbelton voor jarige leerlingen
  • afscheid groep 8

Eén keer per schooljaar houdt de OC haar jaarvergadering waarbij iedereen welkom is.

Zie verder de Schoolgids aangaande de statuten en vrijwillige ouderbijdrage.