CITO-scores van De Meeuwenberg

CITO resultaten

Bent u nu benieuwd hoe het met onze opbrengsten zit? Al zeven jaar plaatsen wij de opbrengsten op onze site: tussentijdse CITO-scores van alle groepen, ENTREE toets groep 7 en EINDTOETS groep 8. U ziet onze scores vergeleken met landelijke gemiddeldes. We plaatsen deze opbrengsten als aanvulling op onze Schoolgids elk jaar in september op onze site.

Wat laten wij u hier zien?

  • A. CITO Eindtoets Groep 8
  • B. CITO Entree toets groep 7
  • C. CITO toetsen groep 1 t/m 7 einde schooljaar 2016-2017
  • D. Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs

Al met al heel veel gegevens. We laten ze graag zien. Omdat het zo goed gaat. En dat is net als lekker eten: je krijgt er nooit genoeg van! En waar het niet goed gaat, zetten we met plezier onze tanden erin.

A. CITO Eindtoets groep 8

De resultaten van De Meeuwenberg liggen gewoonlijk op het landelijk gemiddelde of hoger.
Door de jaren heen scoren de leerlingen van groep 8 gemiddeld op MAVO/HAVO niveau. Gelet op de huidige scores in de jongere groepen zal deze trend zich voortzetten.

Schooljaar: Landelijk: De Meeuwenberg: Indicatie brugklastype*:
2011 535,1 538,3 HAVO
2012 535,1 536,8 MAVO/HAVO
2013 534,7 538,2 HAVO
2014 534,4 537,8 HAVO
2015 534,9 536,4 MAVO/HAVO
2016 534,5 535,5 MAVO/HAVO
2017 535,1 534,4 MAVO/HAVO

*Welk brugklastype past bij welke CITO eindtoetsscore?

501-520 Basisberoepsgerichte leerweg
519-525 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
523-528 Kaderberoepsgerichte leerweg
529-533 Gemengde / theoretische leerweg(MAVO)
533-536 Gemengde / theoretische leerweg(MAVO) en HAVO
537-540 HAVO
540-544 HAVO/VWO
545-550 VWO

B. CITO Entree-toets groep 7

Sinds 2010 laat De Meeuwenberg de kinderen van groep 7 meedoen met de ENTREE-toets. Ook hier scoort onze school in de regel hoger dan het landelijk gemiddelde..

Schooljaar: Groep 7 landelijk: Groep 7 De Meeuwenberg:
2010 288,7 292,1
2011 291,6 302,7
2012 291,5 297,6
2013 292,3 305,0
2014 292,3 314,4
2015 292,1 291,1
2016 115,1 114,7
2017 121,1 125,6

C. CITO toetsen groep 1 t/m 7 einde schooljaar 2016-2017

Vanaf de kleutergroep krijgen de kinderen al te maken met tussentijdse CITO-toetsen. We noemen dat het CITO LOVS(= Leerling- en Onderwijs Volg Systeem).
Ambitie van De Meeuwenberg blijft dat de LOVS toetsen overwegend gemiddeld of hoger gescoord worden dan de landelijke norm. Dat lukt niet altijd. Maar, we gaan ervoor en uiteraard op een leuke manier.

Groep: Toets: Norm: De Meeuwenberg:
1 Rekenen voor kleuters 70 70,4
Taal voor kleuters 57 54,9
2 Rekenen voor kleuters 87 86,4
Taal voor kleuters 68 67,6
3 DMT (leestempo) 33 32,8
Rekenen 138 148,6
Spelling 201 221,2
Woordenschat 52 60,6
Begrijpend lezen 117 113,2
4 DMT 56 52
Rekenen 181 183,5
Spelling 263 252,4
Woordenschat 59 63,3
Begrijpend lezen 139 140,8
5 DMT 71 79,9
Rekenen 214 224,8
Spelling 311 324,8
Woordenschat 68 72,7
6 DMT 86 85,8
Rekenen 241 238,6
Spelling 137 136,5
Woordenschat 80 76,3
7 DMT 93 95,9
Rekenen 102 106,8
Spelling 141 139,8
Woordenschat 91 88,7

D. Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

Wat betreft onze uitstroom gegevens van groep 8 naar het voortgezet onderwijs: die melden we jaarlijks aan alle ouders in onze nieuwsbrief van juli. Onze nieuwsbrieven staan minimaal een jaar op onze site.

De Meeuwenberg biedt al jaren een goede voorbereiding op alle mogelijke vormen van voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium.

Hieronder de doorstroom naar het voortgezet onderwijs van groep 8 in juli 2017:

Aantal leerlingen School Niveau
3 Westeraam Basis
2 Westeraam Kader
1 Montessori College HAVO
1 HPC Kader
1 HPC HAVO/VWO
2 HPC HAVO
3 Dorenweerd VWO
1 Dorenweerd MAVO
1 Jan Ligthart MAVO
1 OBC Elst HAVO
4 OBC Elst MAVO
1 Lyceum Elst MAVO