CITO-scores van De Meeuwenberg

CITO resultaten

Bent u nu benieuwd hoe het met onze opbrengsten zit? Wij plaatsen de opbrengsten op onze site: tussentijdse CITO-scores van alle groepen, ENTREE toets groep 7 en EINDTOETS groep 8. U ziet onze scores vergeleken met landelijke gemiddeldes. We plaatsen deze opbrengsten als aanvulling op onze Schoolgids elk jaar in september op onze site.

Wat laten wij u hier zien?

  • A. Centrale Eindtoets Groep 8
  • B. CITO Entree toets groep 7
  • C. CITO toetsen groep 1 t/m 7 einde schooljaar 2017-2018

Al met al heel veel gegevens. We laten ze graag zien. Omdat het zo goed gaat. En dat is net als lekker eten: je krijgt er nooit genoeg van! En waar het niet goed gaat, zetten we met plezier onze tanden erin.

A. CITO Eindtoets groep 8

De resultaten van De Meeuwenberg liggen gewoonlijk op het landelijk gemiddelde of hoger.
Door de jaren heen scoren de leerlingen van groep 8 gemiddeld op MAVO/HAVO niveau. Gelet op de huidige scores in de jongere groepen zal deze trend zich voortzetten.

Schooljaar: Landelijk: De Meeuwenberg: Indicatie brugklastype*:
2015 534,9 536,4 MAVO/HAVO
2016 534,5 535,5 MAVO/HAVO
2017 535,1 534,4 MAVO/HAVO
2018 534,9 536,3 MAVO/HAVO
2019 534,9 535,2 MAVO/HAVO

*Welk brugklastype past bij welke CITO eindtoetsscore?

501-520 Basisberoepsgerichte leerweg
519-525 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
523-528 Kaderberoepsgerichte leerweg
529-533 Gemengde / theoretische leerweg (MAVO)
533-536 Gemengde / theoretische leerweg (MAVO) en HAVO
537-540 HAVO
540-544 HAVO/VWO
545-550 VWO

B. CITO Entree-toets groep 7

Sinds 2010 laat De Meeuwenberg de kinderen van groep 7 meedoen met de ENTREE-toets. Ook hier scoort onze school in de regel hoger dan het landelijk gemiddelde.

Schooljaar: Groep 7 landelijk: Groep 7 De Meeuwenberg:
2015 292,1 291,1
2016 115,1 117,3
2017 121,1 127,1
2018 121,1 124,6
2019 121,1 115,7

C. CITO toetsen groep 1 t/m 7 einde schooljaar 2018-2019

Vanaf de kleutergroep krijgen de kinderen al te maken met tussentijdse CITOtoetsen. We noemen dat het CITO LOVS. Ambitie van De Meeuwenberg blijft dat de LOVS toetsen overwegend gemiddeld of hoger gescoord worden dan het landelijk gemiddelde.
Bij De Meeuwenberg worden de niet-verplichte CITO toetsen voor kleuters wel afgenomen in groep 2. We willen, voordat de kinderen naar groep 3 gaan, de onderwijsbehoeftes van deze leerlingen goed in beeld hebben. De CITO-scores zijn een welkome aanvulling.

Groep: Toets: Norm: De Meeuwenberg:
2 Rekenen voor kleuters* 81 86,7
Taal voor kleuters* 69,3 68,1
3 DMT (leestempo) 26 26.6
Rekenen 138 137,6
Spelling 198 200
Woordenschat 52 52,9
Begrijpend lezen 117 115,5
4 DMT 50 55,9
Rekenen 181 188,6
Spelling 263 291,8
Woordenschat 59 55,7
Begrijpend lezen 138 141,7
5 DMT 68 65,8
Rekenen 214 217,3
Spelling 311 335,0
Woordenschat 68 69
Begrijpend lezen 159 161,9
6 DMT 81 77,3
Rekenen 239 232,8
Spelling 333 322,6
Woordenschat 79 77,3
Begrijpend lezen 178 174,4
7 DMT 91 101
Rekenen 260 256,7
Spelling 357 358,9
Woordenschat 91 86,3
Begrijpend lezen 194 188,1

* De resultaten van de midden 2018-2019 toetsen.

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

Wat betreft onze uitstroom gegevens van groep 8 naar het voortgezet onderwijs: die melden we jaarlijks anoniem aan alle ouders in onze nieuwsbrief van juli.

De Meeuwenberg biedt al jaren een goede voorbereiding op alle mogelijke vormen van voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Hieronder de doorstroom naar het voortgezet onderwijs van groep 8 in juli 2019:

Aantal leerlingen Niveau %
7 VWO 31%
3 HAVO/VWO 14%
1 HAVO 5%
3 MAVO/HAVO 14%
4 MAVO 18%
2 KADER-MAVO 9%
2 KADER 9%
0 BASIS-KADER 0%
0 BASIS 0%