CITO-scores van De Meeuwenberg

CITO resultaten

Bent u nu benieuwd hoe het met onze opbrengsten zit? Al vier jaar plaatsen wij de opbrengsten op onze site: tussentijdse CITO-scores van alle groepen, ENTREE toets groep 7 en EINDTOETS groep 8. U ziet onze scores vergeleken met landelijke gemiddeldes. We plaatsen deze opbrengsten als aanvulling op onze Schoolgids elk jaar in september op onze site.

Wat laten wij u hier zien?

  • A. CITO Eindtoets Groep 8
  • B. CITO Entree toets groep 7
  • C. CITO toetsen groep 1 t/m 7 einde schooljaar 2015-2016

Al met al heel veel gegevens. We laten ze graag zien. Omdat het zo goed gaat. En dat is net als lekker eten: je krijgt er nooit genoeg van! En waar het niet goed gaat, zetten we met plezier onze tanden erin.

A. CITO Eindtoets groep 8

De resultaten van De Meeuwenberg liggen gewoonlijk op het landelijk gemiddelde of hoger.
Door de jaren heen scoren de leerlingen van groep 8 gemiddeld op HAVO niveau. Gelet op de huidige scores in de jongere groepen zal deze trend zich voortzetten.

Schooljaar: Groep 8 landelijk: Groep 8 De Meeuwenberg:
2011 535,1 538,3
2012 535,1 536,8
2013 534,7 538,2
2014 534,4 537,8
2015 534,9 536,4
2016 534,5 535,5

B. CITO Entree-toets groep 7

Sinds 2010 laat De Meeuwenberg de kinderen van groep 7 meedoen met de ENTREE-toets. Ook hier scoort onze school in de regel hoger dan het landelijk gemiddelde.

Schooljaar: Groep 7 landelijk: Groep 7 De Meeuwenberg:
2010 288,7 292,1
2011 291,6 302,7
2012 291,5 297,6
2013 292,3 305,0
2014 292,3 314,4
2015 292,1 291,1
2016 115,1 114,7

C. CITO toetsen groep 1 t/m 7 einde schooljaar 2015-2016

Vanaf de kleutergroep krijgen de kinderen al te maken met tussentijdse CITO-toetsen. We noemen dat het CITO LOVS(= Leerling- en Onderwijs Volg Systeem).
Ambitie van De Meeuwenberg blijft dat de LOVS toetsen overwegend gemiddeld of hoger gescoord worden dan de landelijke norm. Dat lukt niet altijd. Maar, we gaan ervoor en uiteraard op een leuke manier.

Groep: Toets: Norm: De Meeuwenberg:
1 Rekenen voor kleuters 70 72,6
Taal voor kleuters 57 61,0
2 Rekenen voor kleuters 87 91,3
Taal voor kleuters 68 71,7
3 DMT (leestempo) 33 36,2
Rekenen 138 144,6
Spelling 198 196
Woordenschat 52 60,7
Begrijpend lezen 117 116,5
4 DMT 56 61,2
Rekenen 181 187,4
Spelling 263 273,7
Woordenschat 59 63,1
Begrijpend lezen 138 149
5 DMT 71 73,3
Rekenen 214 220,7
Spelling 130 128,8
Woordenschat 68 69,6
6 DMT 86 86,8
Rekenen 89 95,6
Spelling 137 136,3
Woordenschat 80 74,9
7 DMT 93 95,5
Rekenen 102 104,7
Spelling 140 141,1
Woordenschat 91 85,9